Våren är kommen

När man talar om saltsystem och vattenrening så tänker många på dagvattnet under våren som ibland på vissa ställen har en upphöjd salthalt. Detta beror på att man inte alltid filtrerar vattnet som rinner undan vägarna där man har strött saltet vilket gör att detta ämne hamnar i grundvattnet och på det sättet gör att halten höjs. Så det man kan göra är att inte bara filtrera bättre utan att man också kontrollerar noggrannare för att se exakt var denna höjning befinner sig och för att kunna sätta in mer resurser.